i-Commerce

Marketing, internet, e-commerce

Bez kategorii

Metody badawcze w User Experience

UX User Experience to interdyscyplinarna, integrująca społecznie dyscyplina, która umożliwia swoim praktykom udział w badaniach, projektowaniu produktu i strategii biznesowej poprzez analizę i zrozumienie potrzeby doświadczenia i zrozumienia interfejsu.

Doświadczenie użytkownika obejmuje wszystkie procesy projektowania i rozwoju w celu wdrożenia technologii i kultury. Jest to intuicyjne zrozumienie doświadczeń użytkowników i sposobu, w jaki korzystają z technologii.

Badania – czym są metody badawcze UX?

Obecnie istnieją dwie główne metody badawcze:
1) ustrukturyzowane i kontrolowane, systematyczne badania terenowe (np. Mikro-dokumentacja, obserwacja jakościowa)
2) studia przypadków (np. Etnografia, symulacja etnograficzna, teoretyczne i empiryczne studia przypadków).

Jak zabrać się za modelowanie UX?

Nie chodzi tylko o technikę. Chodzi o analizę, pytania, wzbudzanie zainteresowania i wiele innych. Musimy zadać sobie następujące pytania:
Co chcemy zobaczyć w procesie projektowania UX?
Jak możemy zmierzyć, czy osiągniemy cel?
Czy możemy uprościć nasze ustalenia i wykorzystać je do dalszej analizy?
Jakie wyzwania stoją przed badaniami UX?
Czy w przyszłości będziemy musieli mierzyć znacznie więcej?
Skąd będziemy wiedzieć, czy osiągamy to, co chcemy?
Czy możemy zbudować psychologię dla UX?
Kiedy, jeśli w ogóle, projekt UX osiągnie sukces?