i-Commerce

Marketing, internet, e-commerce

BiznesE-marketingMarketing

Badania marketingowe w pigułce – ankieta telefoniczna

Chcąc nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością trzeba mieć w zanadrzu sposoby badania otaczającego świata. Badania marketingowe maja długa historię. W Polsce po okresie komunistycznej stagnacji ten nurt nauki i praktyki odzyskał należne miejsce i nabrał wigoru.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) (computer-assisted telephone interviewing) to rodzaj badań zdolny zaspokoić ciekawość naukowca i dać do dyspozycji managera znaczny zasób informacji.

Załóżmy, że realizujemy badanie dla centrali krajowej sieci biur podatkowych. Z praktyki biura wynika co następuje. Klienci mają luki w podstawowych wiadomościach, takich jak podatki w Polsce.
Zauważono także u części mikroprzedsiębiorców pojawiające się pytania z podstawowego zakresu wiedzy jak choćby – podatki do kiedy w roku trzeba uregulować? Dotyczą wielu zobowiązań płatniczych, mających terminy w różnych częściach roku i miesiąca.

Postanowiono, z racji posiadania bazy kontaktów telefonicznych, przeprowadzić wywiad przez telefon przy wsparciu komputera.

Pierwszym pytaniem w ankiecie było – czy wiesz do kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy? Statystyka odpowiedzi zaskoczyła badaczy. Reszta wywiadu prezentowała podobny poziom i potwierdziła postawione w trakcie przygotowań hipotezy.

Zalety badania przez telefon:

  • pełna kontrola przebiegu badania podobna jak w badaniu face to face
  • kontrola realizacji próby, ponieważ oprócz numeru telefonu badacz dysponuje uzupełniającym informacjami o respondencie
  • łatwość dotarcia do grup trudno dostępnych
  • szybkość realizacji
  • niższy niż w wywiadzie bezpośrednim koszt badania.

Wadą może być:

  • krótki czas badania
  • prosta lista pytań (głównie zamkniętych), która w efekcie daje czytelny i jednoznaczny obraz udzielanych odpowiedzi, co sprzyja sprawnemu zastosowaniu podsumowań statystycznych.

Narzędziem pomiarowym jest kwestionariusz wywiadu.