i-Commerce

Marketing, internet, e-commerce

Biznes

Czym jest aport?

Z pojęciem aportu głównie stykamy się w sytuacji, gdy zakładamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub jeżeli jesteśmy już udziałowcem spółki i podejmujemy uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Przepisy nie określają legalnej definicji co to jest aport wskazując tylko, że jest to wkład niepieniężny wnoszony przez udziałowca na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Wspólnik wnosząc w taki oto sposób wkład o ile inni wspólnicy się na to zgodzą w umowie spółki otrzymuje w zamian za niego pewną liczbę udziałów. Należy jednak pamiętać, że aport możemy zarówno wnieść w spółkach osobowych, jak i kapitałowych. Z tym wyjątkiem, iż w spółkach osobowych aportem może być świadczenie usług przez danego wspólnika.

Zatem co może być niepieniężną formą wkładu, z tą pomocą co jakiś czas przychodzi orzecznictwo sądowe wskazując na rzeczy ruchome, takie jak maszyny, samochody, wyposażenie biurowe. Ważnym i istotnym zabezpieczeniem wniesionym aportem są nieruchomości czy np. prawa obligacyjne w postaci akcji innych spółek, wierzytelności bądź obligacji. Jeśli jesteśmy np. twórcą lub otrzymaliśmy w spadku określone praw autorskie czy posiadamy patenty lub wynalazki to możemy je także wnieść tytułem aportu do spółki.

Problematyczne, a zarazem w wielu przypadkach dochodzi do sporów na tym tle, to w jaki sposób wycenić dany wkład niepieniężny. W tej sytuacji albo wspólnicy się sami dogadają albo zostaje wycena przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego. W umowie spółki też warto w sposób szczegółowy opisać co jest przedmiotem tego aportu wskazać np. nr księgi wieczystej, położenie nieruchomości ewentualnie wskazać czy innym osobom nie przysługują do niej prawa z innych tytułów jak np. służebności, czy inne zabezpieczenia wyszczególnione w księdze wieczystej.