i-Commerce

Marketing, internet, e-commerce

Biznes

Błędy, których musisz się pozbyć, aby zapewnić rozwój swojej firmy.

Nigdy nie powinniście zadowalać się myślą, że wszyscy inni mają wady, a wasze muszą być usprawiedliwione! A ponieważ jesteś liderem, masz podwójne prawo do ich posiadania! Jest to najpewniejszy sposób na znalezienie się w obliczu konfliktów, z którymi nie będziesz w stanie sobie poradzić.
Zapewnienie rozwoju firmy przy jednoczesnym zarządzaniu zespołem to delikatna podwójna działalność dla wszystkich przedsiębiorców: nierzadko zdarza się, że niektórzy z nich popełniają błędy w codziennym zarządzaniu. Istnieją powtarzające się niedociągnięcia wśród liderów biznesu, które powinny być szybko zidentyfikowane i naprawione. Jakie są więc główne błędy, które przedsiębiorcy muszą poprawić?

Brak organizacji.

Jednym z najważniejszych błędów jest brak organizacji. Złe planowanie pracy zespołu i zarządzanie czasem może być bardzo problematyczne, jeśli chodzi o ukończenie projektu. Ważne jest, aby umieć planować i delegować zadania, aby dotrzymać terminów. Dobrze zorganizowany lider daje również dobry przykład swoim pracownikom, co ma wpływ na wydajność firmy.

Nieporozumienia.

Dobra komunikacja jest niezbędna do rozdzielania zadań zespołom, ale wielu przedsiębiorców zawodzi w tej dziedzinie. Jest to wada, która musi zostać skorygowana w pierwszej kolejności, w przeciwnym razie pojawią się ogromne trudności w realizacji zadań. Szef musi wiedzieć, jak pozostać blisko swoich zespołów, aby umocnić swój autorytet. Lider, który nie jest wystarczająco obecny lub komunikuje się z pracownikami w sposób zdawkowy, nie może oczekiwać najlepszych rezultatów.

Bycie nadmiernym perfekcjonistą.

Chęć kontrolowania wszystkiego i robienia wszystkiego samemu to dwie pułapki, których należy unikać. Menedżerowie nie mogą oczekiwać perfekcji od swoich pracowników, ani od siebie samych. Zbyt wysoki poziom oczekiwań może stać się prawdziwą wadą, niszcząc atmosferę pracy i prowadząc pracowników do popełniania błędów pod presją. Taka postawa jest szkodliwa zarówno dla indywidualnej wydajności, jak i dla spójności zespołu, i należy ją skorygować.

Obsesja na punkcie wydajności i wyników.

W związku z poprzednim punktem, obsesja na punkcie wydajności rzadko jest pozytywna w biznesie. Wywierając nadmierną presję na zespoły, stawiając cele tak wysokie, że stają się one nieosiągalne, przedsiębiorca może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego: zdemotywować pracowników i obniżyć ich wydajność. Wręcz przeciwnie, menedżer, który potrafi kontrolować swój stres i nie przenosić go na swoje zespoły, zyskuje na wiarygodności.

Zarządzanie bez empatii.

W ten sam sposób autorytaryzm jest częstą wadą liderów biznesu. Zbyt dyrektywny szef uniemożliwia pracownikom przejmowanie inicjatywy, nie pozwala im rozwijać się w pracy i rodzi frustrację. Z kolei lider, który zwraca uwagę na aspiracje swoich pracowników i daje im realne pole manewru, okazuje im zaufanie, co sprzyja dobrym relacjom w pracy.

Zaniedbanie w przekazywaniu wiedzy.

Ostatnim i najczęstszym błędem liderów biznesu jest zaniedbywanie przekazywania know-how. Konieczne jest jednak zapewnienie ewolucji swoich zespołów, poprzez dążenie do podnoszenia ich umiejętności poprzez odpowiednie szkolenia lub nowe działania. Menedżer, któremu udaje się rozwijać swoich pracowników pod względem zawodowym, jest w stanie wydobyć z nich znacznie więcej na co dzień.